Dotazník Centre špecifická bola postavená s ohľadom na existujúce empirická dáta a teoretické úvahy o relevantných obsahových rozmerov spokojnosti zákazníkov. Štyridsať šesť prevažne mužskej rehabilitants s priemerným vekom 25 boli opýtaní. Väčšina z opýtaných bol diagnostikovaný ako majúci schizofrenické alebo afektívne poruchy. Naratívny analýza dát bola presented.MAIN Výsledky: Dve štúdie, ktoré predstavujú 100 účastníkov s diagnózou benígna louis Vuitton Okuliare epilepsia detstva s louis Vuitton Praha centrotemporal hrotmi (BECTS) a jednej štúdie predstavujúce 146 účastníkov s diagnózou generalizované tonicko-klonické kŕče (VOP) boli hoteli. STM bol, rovnako ako monoterapiu v porovnaní s placebom v BECTS štúdiách a v porovnaní s fenytoínom v štúdii VOP. Anglický preklad plného znenia jednej zo štúdií BECTS nebol nájdený, a analýza štúdie bolo založené len na anglickom preklade abstraktu. Ochorenie slzného funkčný celok sú bežné v oftalmologických praxi, s Meibomových žľazy dysfunkcia, blefaritída, a suchého oka tvoriace významnú súčasť všeobecného oftalmológa praxou. Viečka a jej pridružené štruktúry tvoria zložitý orgán určený na ochranu krehké povrchu rohovky a zlepšenie zrakovej ostrosti. Tento orgán je predmetom celého radu ochorení, vrátane Meibomovy žľazy dysfunkcie, syndrómu suchého oka, predné blefaritída, alergických a dermatologických stavov a porúch spojených s užívaním kontaktných šošoviek. 2-amino-4-phosphonobutyric kyselina (APB), ktorý blokuje DBC ľahké odozvy, zrušil fotopickej b-vlnu, a je uvedené, že DBC činnosť je predpokladom pre výrobu fotopickej b-vĺn. Avšak, použitie cis-2,3-dikarboxylovej kyseliny piperidín (PDA) Louis Vuitton Kabelky a kyselinu kynurenic (KYN), k potlačeniu HBCs / HzCs a tretieho rádu neuróny, odhalila novú ERG odpovede, ktorá bola úplne pozitívne a bola udržiavaná po dobu trvania blesk. Normálne fázovým b-vlna bola zahrnutá do tejto novej odpovede. Ďalej, reč a vývoj expresívne jazyk boli vážne omešká nad úroveň predpokladanou ich ďalšie vývojové alebo vnímavé jazykového výkonu. Deti sa VCFS ukázali vážne nedostatky v reči zdravých zásob a rozvoja čoskoro slovnej zásoby, ktoré ďaleko prekročili ktoré sú uvedené u detí s rázštepom pery a podnebia a deti s izolovaným rázštepom poschodia. Táto štúdia ukazuje, že malé deti sa VCFS vynorí z kritickej reči a jazykové vzdelávanie louis Vuitton Bazar dobu s prísne obmedzenia v ich komunikatívnych zručností.