DIANETICKÉ CENTRUM
Pripravujeme
 

Air Max 87pacientov v štúdii

malými molekulami inhibítory PARP1 / 2, ako sú olaparib, bolo navrhnuté, aby slúžil ako syntetické smrtiace liečby rakoviny, ktoré kotvia mutáciou BRCA1 alebo BRCA2. Naozaj, v klinických štúdiách, PARP1 / 2 inhibítory vyvolať trvalé protinádorové odpovede u pacientov s zárodočné BRCA mutáciou génu. V hypotézu, že ďalšie genetické faktory by mohli riadiť užívanie týchto liekov, sme vykonali syntetické smrtiace obrazovku celého genómu pre kandidát olaparib citlivosti génov.

Ľudské akcie vyžadujú integráciu minulých skúseností, prebiehajúcich vnemy a budúcich koncepcií. Ak chcete prispôsobiť správanie k realite, musí mozog určiť mentálne reprezentácie aktuálnosť. Občasné amnestické subjekty konať v súlade s vymyslené príbehy ('spontánna confabulations'), bez ohľadu súčasnú realitu.

Pozorovacie štúdie boli rôzne kvality. Iba case-control údaje neboli dostatočne homogénne, aby meta-analysis.The najvyššej kvality klastra MRC naznačujú, respiračný vírus možno predchádzať tým, hygienické opatrenia, ako je napríklad umývanie rúk, obzvlášť okolo mladšie deti. Ďalší prínos zo zníženej prenosu od detí až po ďalších členov domácnosti je široko podporovaný výsledky iných štúdií, ktorá, kde je možnosť mätúcich je väčšia.

Med je bezpečný, uspokojenie a efektívne liečenie agenta. Prírodný med je veľmi costeffective.Comment inWound liečenie s medom - randomizovanej kontrolovanej štúdie. [S AFR Med J. POZADIE: Kompresný pančuchový tovar alebo pančuchy sú často prvej línii liečby kŕčových žíl u ľudí bez buď liečiť ani aktívne vredov predkolenia. Dôkazy je potrebné zistiť, či používanie kompresných pančúch môže účinne zvládať a liečiť kŕčové žily v skorých stages.OBJECTIVES: Ak chcete hodnotiť účinnosť kompresných pančúch na počiatočnú liečbu kŕčových žíl u pacientov bez zahojenými alebo aktívnych žilových ulceration.SEARCH METÓDY : Cochrane ochorenie periférnych ciev Group hľadal svoju Špecializovaný Registrujte (posledná hľadal 31.května 2011) a CENTRAL (2011, 2. vydanie). Okrem toho, referenčné zoznamy príslušné články boli vyhľadávané.

angiograme boli vykonané na 5065 (98% z prežitia) štepov skoro, na 3993 sadeníc na 1 rok a na 1978 štepov po 5 rokoch po operácii; ďalšie vyšetrenia boli vykonané aj do 22,5 rokov po operácii, a 353 štepy boli skúmané po \u0026 gt; alebo = 15 rokmi. Štepy boli odstupňované na priechodnosť a choroby. Stav všetkých pacientov bola známa na end.RESULTS tejto štúdie: perioperačnej mortalita bola 1,4% na izolované prvý koronárny bypass riadenia, 6,6% u reoperáciou.

 

 
 
Web site generated by AW software. Designed by AVENOR. WebHosting © 2015